Văn bản điều hành

V/v nâng cao chỉ số cải cách hành chính lĩnh vực hiện đại hóa hành chính và chỉ số công khai, minh bạch; quản trị điện tử năm 2021 và các năm tiếp theo
Số ký hiệu 1383/SGTVT-VP
Nội dung

Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 1383/SGTVT-VP ngày 30/8/2021 về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính lĩnh vực hiện đại hóa hành chính và chỉ số công khai, minh bạch; quản trị điện tử năm 2021 và các năm tiếp theo.

Chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm, Thanh tra thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 43/KH-SGTVT ngày 31/12/2020 của Sở GTVT triển khai công tác CCHC năm 2021; Kế hoạch số 44/KH-SGTVT ngày 27/7/2021 của Sở GTVT thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trong 6 tháng cuối năm 2021 và thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số CCHC lĩnh vực hiện đại hóa hành chính; chỉ số công khai, minh bach; quản trị điện tử.

(Có Công văn số 1383/SGTVT-VP ngày 30/8/2021 kèm theo)

Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Người ký
Ngày ban hành 30/08/2021
Tệp đính kèm

1383 nâng cao chỉ số hiện đại hóa HC.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h