Văn bản điều hành

Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trong 6 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu 44/KH-SGTVT
Nội dung

Thực hiện Thông báo số 82/TB-VP ngày 16/7/2021 Kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông vận tải  ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trong 6 tháng cuối năm 2021, với mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, tổ chức thực hiện cụ thể.  (Có Kế hoạch kèm theo).

 

Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Người ký
Ngày ban hành 27/07/2021
Tệp đính kèm

KH 44 Khắc Phục CCHC.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h