Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Trần Việt Dũng

Giám đốc

tranvietdung@yenbai.gov.vn

2

Đỗ Nhân Nghĩa

Phó Giám đốc

donhanghia@yenbai.gov.vn

3

Đào Ngọc Hùng

Phó Giám đốc

daongochung@yenbai.gov.vn

4

Ngô Quốc Trưởng

Phó Giám đốc

ngoquoctruong@yenbai.gov.vn

 

 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

1. VĂN PHÒNG SỞ: Thường trực Văn thư: 0216.3867.487

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

 

1

Đinh Hải Nam

Phó Chánh Văn phòng

 

 

2. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: 0216.3818.098

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Cao Bình Cung

Trưởng phòng

 

2

Trần Việt Hùng

Phó trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG: 0216.3817.799

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Văn Trung

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG: 0216.3865.009

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Lâm Tuyết

Trưởng phòng

 

2

Vũ Ngữ Bình

Phó Trưởng phòng

 

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI: 0216.3867.387

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Tuấn Giang

Trưởng phòng

 

2

Phan Kế Đức

Phó Trưởng phòng

 

 

6. THANH TRA SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Văn Nam

Chánh Thanh tra

0216.3865.226

2

Đỗ Trung Thành

Phó Chánh Thanh tra

 

3

 

 

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Xuân Cường

Giám đốc

 

2

Nông Văn Hiến

Phó Giám đốc

 

 

2. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Trọng Tiến

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Xuân Hà

Phó Trưởng ban

 

 

 

3. TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Trường

Giám đốc

0216.3867.502

2

Trần Văn Dương

Phó Giám đốc

 

3

Vũ Anh Tuân

Phó Giám đốc

 

 

4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc

0216.3890.436

2

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Phó Giám đốc

0216.3890.437

3

Phạm Thị Long Vân

Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h