Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

0216.3867.261

bachdovietyb@gmail.com

2

Bùi Danh Tú

Phó Giám đốc

0216.3865.168

buidanhtu@yenbai.gov.vn

3

Đỗ Nhân Nghĩa

Phó Giám đốc

0216.3865.710

donhanghia@yenbai.gov.vn

4

Đào Ngọc Hùng

Phó Giám đốc

 

daongochunggtvt@gmail.com

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. VĂN PHÒNG SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Trọng Tiến

Chánh Văn phòng

 

2

Nguyễn Xuân Hà

Phó Chánh Văn phòng

0216. 3860.477

 

2. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Ngọc Minh

Trưởng phòng

0216.3818.098

2

     

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Cao Bình Cung

Trưởng phòng

 

2

Phạm Văn Trung

Phó Trưởng phòng

0216.3817.799

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Lâm Tuyết

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Tuấn

Phó Trưởng phòng

0216.3865.009

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Minh Thuấn

Trưởng phòng

0216.3818.288

2

Lê Tuấn Giang

Phó Trưởng phòng

0216.3867.387

3

Phan Kế Đức

Phó Trưởng phòng

0216.3867.387

 

6. THANH TRA SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Quốc Trưởng

Chánh Thanh tra

0216.3865.226

2

Nguyễn Quang Bình

Phó Chánh Thanh tra

 

3

Đỗ Văn Nam

Phó Chánh Thanh tra

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Xuân Cường

Giám đốc

 

2

Nguyễn Hồng Ba

Phó Giám đốc

 

 

2. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Anh Tuấn

Trưởng ban

 

2

Chu Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban

0216.3818.128

 

3. TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Trường

Giám đốc

0216.3867.502

2

Trần Văn Dương

Phó Giám đốc

 

3

Vũ Anh Tuân

Phó Giám đốc

 

 

4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Chu Phú Hiệp

Giám đốc

0216.3890.436

2

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Giám đốc

0216.3890.437

3

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Phó Giám đốc

0216.3890.437

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h