CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

 

QUY  HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

Số: 1454/QĐ-TTg

Quyết định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Số: 1454/QĐ-TTg

Số: 1769/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Số: 1769/QĐ-TTg
Số: 1829/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch kế cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Số: 1829/QĐ-TTg
Số: 1086/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Số: 1086/QĐ-TTg
Số: 496/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái Số: 496/QĐ-UBND
Số:12/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt các điểm đấu nối vào đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái Số:12/QĐ-UBND

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h