Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Khẩu hiệu chuyển đổi số năm 2022

21/10/2022 04:56:29 Xem cỡ chữ Google
Khẩu hiệu chuyển đổi số năm 2022

Khẩu hiệu chuyển đổi số năm 2022

Khẩu hiệu chuyển đổi số năm 2022"

- Chuyển đổi số kết sức mạnh - nối thành công

- Dữ liệu đúng, đủ và kịp thời sẽ dẫn đến hành động đúng, không cảm tính

- Bảo đảm an toàn an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần mềm xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số.

- Năm 2022, Trong bối cảnh đại dịch chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân, toàn diện.

- Chuyển đổi số cũng đi kèm nhiều rủi do như vấn đề an toàn, an ninh mạng hay quản trị dữ liệu, quyền riêng tư... nhưng rủi do lớn nhất là không dám chấp nhận rủi do để thay đổi.

- Khó nhất của chuyển đổi số là chuyển đổi con người.

- Chuyển đổi số là dùng công nghệ số để thay đổi trải nghiệm người dùng

...........

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h