Tin Hoạt động

Sở GTVT ban hành phương án nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2024

Sở GTVT ban hành phương án nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2024

15/04/2024

Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2024,. Ngày 07/02/2024, Sở GTVT xây dựng và ban hành Phương án số 01/PA-SGTVT

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

15/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Yên Bái năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 17/01/2024, Sở Giao thông vận tải xây dựng và ban hành Kế hoạch số 21/KH-SGTVT về triển khai công tác CCHC nhà nước năm 2024

Tiếp nhận và xử lý đơn thư tố giác của doanh nghiệp vận tải trong việc cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

Tiếp nhận và xử lý đơn thư tố giác của doanh nghiệp vận tải trong việc cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

12/04/2024

Tiếp nhận và xử lý đơn thư tố giác của doanh nghiệp vận tải trong việc cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tập đoàn Viễn thông - Quân đội (Viettel) khảo sát triển khai thí điểm nền tảng Trợ lý ảo dành cho cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Giao thông vận tải

11/04/2024

Thực hiện Công văn số 522/UBND-VX ngày 20/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thử nghiệm triển khai Trợ lý ảo cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 305/KH-BCĐ ngày 26/2/2024 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái về việc triển khai thí điểm Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tập đoàn Viễn thông - Quân đội (Viettel) đã khảo sát triển khai thí điểm nền tảng Trợ lý ảo cho cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024

11/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2024. Ngày 02/01/2024, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-SGTVT ngày 02/01/2024 về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h