Tin Hoạt động

Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 12/2022.

07/12/2022

Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 12/2022.

Cán bộ, công chức Sở GTVT tham gia chương trình tập huấn, diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng với chủ đề “Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của tỉnh Yên Bái”

01/12/2022

Trong thời gian 4 ngày, dưới dự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) các cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách và bán chuyên trách của Sở GTVT đã tham gia diễn tập với chủ đề “Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của tỉnh Yên Bái” bao gồm việc bảo đảm an toàn cho Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Yên Bái; Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái; Hệ thống Trang thông tin điện tử của một số sở, ngành; Hệ thống mạng LAN của Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Trên cơ sở đó, cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách và bán chuyên trách của Sở GTVT đã học tập kinh nghiệm, kiến thức bảo đảm an toàn thông tin mạng giữa các cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần bảo đảm an toàn thông tin mạng, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và của cơ quan nói riêng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h