Văn bản điều hành

Sở Giao thông vận tải ban hành Phương án nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Số ký hiệu 01/PA-SGTVT
Nội dung
Căn cứ  Báo cáo số 21/BC-SGTVT ngày 19/01/2021 của Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020, kết quả điểm tự chấm của Sở đạt 70,97/75 điểm đạt 94,63% (Điểm chỉ số CCHC của Sở năm 2019: 62,15/70 điểm (đạt 88,8%), xếp thứ hạng 7/20 các sở, ban, ngành).
Để nâng cao điểm số cải cách hành chính năm 2021, trên cơ sở rà soát các tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC còn đạt điểm thấp, đề xuất phương hướng khắc phục năm 2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Phương án số 01/PA-SGTVT nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021

 

Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 01/05/2021
Tệp đính kèm

PHƯƠNG ÁN CCHC NĂM 2021.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h