Văn bản điều hành

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
Số ký hiệu 389/QĐ-UBND
Nội dung

Ngày 11/3/2021 UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Sửa đổi 06 TTHC lĩnh vực đường bộ: TTHC Cấp giấy phép lái xe quốc tế; TTHC cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế; TTHC Cấp mới Giấy phép lái xe; TTHC đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp; TTHC đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; TTHC đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp. Cụ thể như sau:

1.  TTHC Cấp giấy phép lái xe quốc tế:

 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế đúng theo quy định.
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh).
 • Lệ phí 135.000đồng/lần

2. TTHC Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế:

 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế đúng theo quy định.
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh).
 • Lệ phí 135.000đồng/lần

3. TTHC Cấp mới Giấy phép lái xe:

 • Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch
 • Địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô, tổ 11, đường Bảo Lương, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 • Lệ phí cấp giấy phép lái xe:135.000 đồng/lần.
 • Phí sát hạch lái xe:

+ Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe Al, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000đồng/lần; sát hạch thực hành: 50.000đồng/lần.

+ Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe Bl, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000đồng/lần; sát hạch trong hình: 300.000 đồng/lần; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

4. TTHC Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp:

 • Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh) hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.yenbai.gov.vn
 • Lệ phí 135.000đồng/lần

5. TTHC Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp:

 • Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh).
 • Lệ phí 135.000đồng/lần

6. TTHC Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp:

 • Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh).
 • Lệ phí 135.000đồng/lần

 

(Có nội dung quyết định chi tiết kèm theo)

Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Người ký
Ngày ban hành 11/03/2021
Tệp đính kèm

389 QD.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h