Văn bản điều hành

về việc đề xuất nội dung dự kiến rà soát, nhận diện các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động dài hạn của đại dịch Covid-19
Số ký hiệu 595/CV-SGTVT
Nội dung

Căn cứ Công văn số 365/STP-XDKTrVB&TDTHPL ngày 22/4/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái về việc đề xuất nội dung dự kiến rà soát, nhận diện các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động dài hạn của đại dịch COVID-19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã thực hiện rà soát, nhận diện các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động dài hạn của đại dịch COVID-19, đồng thời cung cấp Danh mục các Văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 26/4/2021 (67 văn bản chỉ đạo, điều hành)

Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Người ký
Ngày ban hành 26/04/2021
Tệp đính kèm

595.26.4.signed.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h