Văn bản điều hành

V/v thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”
Số ký hiệu 823/SGTVT-VP
Nội dung

Thực hiện Công văn số 1569/UBND-NC ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 823/SGTVT-VPvề việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”

Các hoạt động triển khai thực hiện Đề án như sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ  được giao tại Kế hoạch số 01/KH-SGTVT ngày 05/01/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021.

2. Thanh tra Sở cử công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng tham gia tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam” (ngày 09/11) tại các Phòng với các hình thức như: Công chức, viên chức tự nghiên cứu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/20219/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của Sở và các hình thức khác phù hợp với các Phòng.

 

Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Người ký
Ngày ban hành 28/05/2021
Tệp đính kèm

tuyên truyền PL phòng chống tham nhũng 2016 - 2021.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h