Văn bản điều hành

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 31/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động công vụ ngành Giao thông vận tải
Số ký hiệu 1425/SGTVT-VP
Nội dung

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 31/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 1425/SGTVT-VP ngày 08/9/2021, triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-BGTVT đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc các Phòng, thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hóa công vụ; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng.

(Có Công văn số 1425/SGTVT-VP ngày 08/9/2021 của Sở Giao thông vận tải kèm theo)

Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Người ký
Ngày ban hành 08/09/2021
Tệp đính kèm

1425 thực hiện chỉ thị 07 chống tiêu cực ngành GTVT.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h