Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo lái xe; đăng kiểm xe

Thông báo đơn vị vận tải điều chỉnh giờ xuất bến trên tuyến Nghĩa Lộ - Quế Võ

05/09/2022 02:51:27 Xem cỡ chữ Google

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Căn cứ Văn bản số 1393/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 19/8/2022 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh giờ xuất bến tại bến xe Quế Võ (Bắc Ninh) đi bến xe Nghĩa Lộ (Yên Bái) - mã số 2199.1312.B.

Xét Văn bản số 202/GĐK ngày 16/8/2022 của Công ty TNHH vận tải Hoàng Hà về việc đăng ký điều chỉnh giờ xuất bến tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái thông báo về việc đơn vị vận tải điều chỉnh giờ khai thác tuyến vận tải khách cố định với các nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH vận tải Hoàng Hà.

2. Địa chỉ: Tổ dân phố số 6 - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái.

3. Số điện thoại (Fax): 0216.3814.196.

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: 151700489 ngày 09/10/2017 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cấp.

 Được điều chỉnh giờ khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2022.

- Tên tuyến: Yên Bái đi Bắc Ninh và ngược lại;

- Bến đi: Bến xe Nghĩa Lộ;

- Bến đến: Bến xe Quế Võ;

- Mã số tuyến: 2199.1312.B;

- Cự ly vận chuyển: 280 km;

- Giờ xuất bến:

+ Giờ xuất bến tại bến xe Nghĩa Lộ: 06h20 (giữ nguyên không điều chỉnh);

+ Giờ xuất bến tại bến xe Quế Võ sau khi điều chỉnh: 16h15’ (giờ cũ trước khi điều chỉnh: 18h15’).

 - Số chuyến khai thác, hành trình khai thác giữ nguyên không đổi.

Yêu cầu Công ty TNHH vận tải Hoàng Hà bố trí phương tiện hoạt động theo giờ đã được điều chỉnh; điều chỉnh hợp đồng với các đơn vị khai thác bến xe  theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo./.

TRẦN XUÂN BẮC

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h