Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo lái xe; đăng kiểm xe

Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô Yên Bái thông báo về việc cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, giấy phép lái xe mô tô hạng A1 qua dịch vụ bưu chính công ích.

29/08/2022 03:35:47 Xem cỡ chữ Google
Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô Yên Bái thông báo về việc cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, giấy phép lái xe mô tô hạng A1 qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô Yên Bái thông báo về việc cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, giấy phép lái xe mô tô hạng A1 qua dịch vụ bưu chính công ích.

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h