Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo lái xe; đăng kiểm xe

Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 9/2022.

26/08/2022 04:26:33 Xem cỡ chữ Google
Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 9/2022.

Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 9/2022.

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h