Văn bản điều hành

Về việc thay đổi Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tháng 10 năm 2022
Số ký hiệu 102/TB-SGTVT
Nội dung

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông báo số 142/TB-SGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2021 về Lịch tiếp công dân của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái năm 2022.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022 (thứ hai), Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái có lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định, tuy nhiên do lịch họp của Tỉnh ủy nên lịch tiếp công dân định kỳ chuyển sang ngày 20 tháng 10 năm 2022 (thứ năm).

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và công dân biết, thuận tiện trong việc tiếp công dân./.

Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2022
Tệp đính kèm

2022.10.14.TB.VP.THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH TCD T10 2022.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h