Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin trên môi trường mạng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin trên môi trường mạng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025

18/11/2022

Ngày 13/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin trên môi trường mạng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 với mục đích tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số đem lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực tham gia thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tuyên truyền chuyển đổi số và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin; giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức yếu kém của con người về các nguy cơ mất an toàn thông tin

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải

18/11/2022

Để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số của Sở Giao thông Vận tải trong thời gian tới, căn cứ và điều kiện và tình hình thực tế, ngày 09/11/2022, Sở Giao thông Vận tải đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chuyển đổi số tại Quyết định số 697/QĐ-SGTVT, trong đó Ban Chỉ đạo gồm 15 đồng chí và Tổ giúp việc gồm 43 đồng chí.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022

10/11/2022

Sau khi nghe Tổ giúp việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, dự kiến phương hướng triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất; các ý kiến góp ý bổ sung, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn của các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các ý kiến trao đổi, thảo luận và thống nhất tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Việt Bách - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận cuộc họp với các nội dung như sau:

Sở GTVT tổ chức hội nghị chuyển đổi số năm 2022

28/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhân rộng mô hình chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022. Ngày 15/9/2022, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị chuyển đổi số năm 2022. Hội nghị có sự tham gia của Ban Giám đốc, Lãnh đạo chủ chốt các Phòng, Ban, đơn vị của 02 Sở và Câu lạc bộ Chuyển đổi số Sở GTVT. Tại Hội nghị, đại diện Sở GTVT đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số trong thời gian qua, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị; các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan để công tác chuyển đổi số của Sở Giao thông Vận tải triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Sở Thông tin và Truyền thông đã chuyển giao, hướng dẫn một số phần mềm, nền tảng theo Kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn, làm rõ một số nội dung kiến nghị, đề xuất của Sở Giao thông Vận tải. Sau khi các đồng chí lãnh đạo 02 Sở thống nhất các nội dung và hình thức phối hợp giữa các bên, 02 Sở đã cử cán bộ làm đầu mối liên hệ, trao đổi trong công tác phối hợp chuyển đổi số để đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề, cơ sở cho sự hợp tác chuyển đổi số của ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung trong thời gian tới, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2022

28/10/2022

Ngày 10/10/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh đã tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2022. Với thông điệp, chủ đề xuyên suốt của các hoạt động năm nay là "Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn" và theo đúng phương châm "Chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển”, đến nay, các hoạt động hưởng ứng đã được triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h