Tin Hoạt động >> An toàn giao thông

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN DOANH NGHỆP ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH

19/07/2018 10:40:34 Xem cỡ chữ Google

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h