Tin Hoạt động >> Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

16/08/2023 04:04:07 Xem cỡ chữ Google

Ngày 15/8/2023, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/8/2018 cho gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo và công chức pháp chế được giao làm công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh; Kho Bạc nhà nước tỉnh; Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố; Công chức được giao làm công tác bồi thường nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị đã được đồng chí Phạm Trường Hải, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án, Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã trình bày những quy định mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước như: người bị thiệt hại, người thừa kế của người bị thiệt hại, tổ chức bị thiệt hại, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại diện đương nhiên; người được ủy quyền; thời hiệu yêu cầu bồi thường, nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; quyền khởi kiện trực tiếp ra tòa; thời gian xác minh, thụ lý; cách thức thương lượng, kinh phí bồi thường, trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường … Ngoài ra, điểm mới trong Luật TNBTCNN năm 2017 là quy định thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong cả 3 lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Việc sửa đổi quy định này nhằm khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn cũng như giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong thời gian tới./. 

Hoàng Thị Bích Hường

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h