Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Sở GTVT triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023

28/04/2023 02:59:43 Xem cỡ chữ Google

Đồng chí Đỗ Việt Bách - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc

Ngày 20/4/2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Quý I năm 2023; phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có 04/04 đồng chí Lãnh đạo Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Câu lạc bộ Chuyển đổi số. Các đồng chí tham dự cuộc họp đều thống nhất cao kết quả đã đạt được và phương hướng nhiệm vụ trong thòi gian tới do Tổ giúp việc dự thảo; trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau. Một là, Xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại theo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số năm 2022 tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; Hai là, Công tác chuyển đổi số năm 2023 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: (i) Xây dựng cơ sở dữ liệu trong việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đối với công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, công tác bảo trì, tổ chức khai thác, sử dụng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; (ii) -    Xây dựng Cổng nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý, điều hành của Sở; (iii) Đề xuất, xây dựng 01 đề tài hoặc sáng kiến cấp tỉnh trong công tác chuyển đổi số.

TRẦN VIỆT HÙNG

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h