An toàn giao thông >> An toàn giao thông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH

19/07/2018 09:17:50 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h