CÔNG BỐ BIỂU ĐỒ CHẠY XE CÁC TUYẾN CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH

DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ NIÊM YẾT

 

Bấm vào đây để tải tệp đính kèm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h