Văn bản điều hành

triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở GTVT
Số ký hiệu 93/KH-SGTVT
Nội dung

Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 20/12/2022 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Yên Bái năm 2023, Sở Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch triển khai công tác CCHC nhà nước năm 2023. 

Trong Kế hoạch đã giao Văn phòng Sở tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của từng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, làm căn cứ để đánh giá, tham mưu cho Lãnh đạo Sở các công việc cần chỉ đạo từng tháng và là tiêu chí xét kết quả thi đua khen thưởng năm 2023; đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng Phương án nâng cao chỉ số CCHC năm 2023; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo cấp trên theo quy định; Căn cứ vào các nội dung phân công và thời gian hoàn thành, các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện đảm bảo vượt tiến độ giao./.

Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2022
Tệp đính kèm

Kế hoạch CCHC năm 2023.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h