Văn bản điều hành

Kế hoạch số 18/KH-SGTVT ngày 25/4/2019 của Sở GTVT tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2019,
Số ký hiệu 18/KH-SGTVT
Nội dung

Thực hiện Kế hoạch số 232/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019, Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2019 với mục đích:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải trong việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước năm 2019 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đẩy mạnh đối thoại và công khai, minh bạch kế hoạch, chương trình, nội dung hoạt động CCHC của Sở Giao thông vận tải để thực tốt dân chủ cơ sở.

Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 07/08/2019
Tệp đính kèm

KH 18 Tuyên truyền CCHC 2019.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h