Tin Hoạt động >> An toàn giao thông

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, lái xe mô tô; công tác quản lý tài chính tại Trung tâm

16/10/2023 09:44:29 Xem cỡ chữ Google

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái công bố Quyết định Thanh tra

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái thực hiện Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, lái xe mô tô; công tác quản lý tài chính tại Trung tâm

 

Hình ảnh Đoàn thanh tra công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái

 

Thực hiện Quyết định số 748/QĐ-SGTVT ngày 30/11/2022 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái; Quyết định số 110/QĐ-TTr ngày 16/8/2023 của Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái về việc Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe mô tô Yên Bái trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, lái xe mô tô, công tác quản lý tài chính tại Trung tâm đào tạo lái xe mô tô Yên Bái.

Ngày 7/9/2023, tại trụ Sở Trung tâm đào tạo lái xe mô tô Yên Bái. Đoàn thanh tra tổ chức công bố Quyết định thanh tra theo quy định của Luật thanh tra ngày 14/11/ 2022, tham dự buổi làm việc có đại Lãnh đạo thanh tra Sở, thành viên đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra.

 Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn Quyết định số 110/QĐ-TTr ngày 16/8/2023 của Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái về việc Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe mô tô Yên Bái trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, lái xe mô tô, công tác quản lý tài chính tại Trung tâm, đồng thời phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

Đại diện Trung tâm đào tạo lái xe mô tô Yên Bái ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu ý kiến cam kết đơn vị nghiêm túc chấp hành Quyết định số 110/QĐ-TTr ngày 16/8/2023 của Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, nhất trí những nội dung Kế hoạch thanh tra của Đoàn thanh tra và đề cương yêu cầu báo cáo, đơn vị sẽ tạo điều kiện tốt nhất phục vụ đoàn thanh tra và bố trí Bà: Phạm Thị Long Vân - Chức vụ: Phó Giám đốc là đầu mối phối hợp với Đoàn trong quá trình thanh tra.

Đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn thanh tra tại Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái
Một số hình ảnh làm việc của Đoàn thanh tra tại Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái
Một số hình ảnh làm việc của Đoàn thanh tra tại Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái

 

 

 

 

 

 


 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h