Tin Hoạt động >> An toàn giao thông

Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái làm việc cùng đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/07/2023 11:59:46 Xem cỡ chữ Google

Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái làm việc cùng đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

            Thực hiện Văn bản số 6909/BGTVT-VT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường quản lý các hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi đảm bảo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

Hình ảnh của đoàn tiến hành làm việc cùng với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 năm 2023, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tiến hành làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Yên Bái về việc tăng cường quản lý các hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi thực hiện đầy đủ quy trình bảo đảm an toàn giao thông đã xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tăng cường kiểm tra, theo dõi toàn bộ hoạt động các phương tiện của Công ty qua hệ thống giám sát hành trình lắp đặt trên phương tiện, tình trạng hoạt động của phương tiện trên hành trình vận chuyển khách. Thường xuyên kiểm tra đồng hồ tính tiền và thiết bị in hóa đơn lắp đặt trên phương tiện theo quy định của pháp luật. Niêm yết đầy đủ trên phương tiện về giá cước vận tải theo quy định.

Nghiêm cấm hành vi lắp đặt thiết bị can thiệp làm thay đổi, sai lệch đồng hồ tính tiền gắn trên phương tiện. Thực hiện nghiêm chỉnh về giá cước theo văn bản kê khai giá cước đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thời gian dừng nghỉ, thời gian lái xe liên tục của lái xe, thời gian làm việc trong ngày của lái xe, chấp hành các quy định của pháp luật về tốc độ, kiểm tra lái xe trước khi điều khiển phương tiện đảm bảo không sử dụng rượu bia chất ma túy và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Có biện pháp nhắc nhở, xử lý theo quy chế của Công ty đối với các trường hợp lái xe vi phạm. 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình điều khiển phương tiện vận chuyển khách. Đặc biệt các nội dung liên quan đến thu tiền cước không đúng theo quy định (lắp đặt thiết bị can thiệp làm thay đổi, sai lệch đồng hồ tính tiền gắn trên phương tiện, thu tiền cước cao, bắt chẹt hành khách khi đi xe taxi...).

Hình ảnh của đoàn tiến hành làm việc cùng với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Phi Hùng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h