Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2023

16/08/2023 03:13:46 Xem cỡ chữ Google
Ngày 25/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2023. Năm 2023 được tỉnh chọn là năm “bứt phá trong chuyển đổi số” theo đặc trưng Yên Bái - Chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn. Trong đó đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đại phương để tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó Sở Giao thông Vận tài được giao nhiệm vụ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành đối với công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, công tác bảo trì, tổ chức khai thác, sử dụng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.
TRẦN VIỆT HÙNG

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h