Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Sở Giao thông Vận tải tổ chức buổi làm việc với Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh và Trung tâm Công nghệ thông tin - VNPT Yên Bái về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành

29/05/2023 03:53:20 Xem cỡ chữ Google

Hình ảnh Buổi làm việc

Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 07/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai “Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030” giữa UBND tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; hực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2023. Ngày 26/5/2023, Sở Giao thông Vận tải tổ chức buổi làm việc với Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh và Trung tâm Côn g nghệ thông tin - VNPT Yên Bái về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành. Tại Buổi làm việc các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành nói riêng và công tác chuyển đổi số của Sở chung. Hai Trung tâm thống nhất cùng đồng hành, tư vấn, tham vấn, hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả, đáp ứng tiến độ triển khai theo đạo của tỉnh.
TRẦN VIỆT HÙNG

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h