Tin Hoạt động >> An toàn giao thông

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đối với Công ty Cổ phần vận tải và Thương mại Sơn Hòa

25/05/2023 03:15:45 Xem cỡ chữ Google

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đối với Công ty Cổ phần vận tải và Thương mại Sơn Hòa

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTr ngày 10/4/2023 của Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái. Từ ngày 17/4/2023 đến 11/5/2023, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đối với Công ty Cổ phần vận tải và Thương mai Sơn Hòa, kết quả kiểm tra:

Về cơ cấu, tổ chức bộ máy nhân sự: Công ty bố trí cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự đảm bảo đáp ứng yêu cầu để hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi.

Về điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi: Công ty có đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải có trình độ sơ cấp bậc 1 - Khai thác vận tải đường bộ, xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, có biểu trưng logo của đơn vị; có đầy đủ đội ngũ nhân viên và các trang trang thiết bị phục vụ điều hành hoạt động taxi; có nơi đỗ xe thuộc sở hữu của đơn vị, điểm đỗ xe tạm thời do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; có số phương tiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các phương tiện của Công ty. Kiểm tra xác suất 20/150 phương tiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe taxi. Công ty đã chấp hành và thực hiện cơ bản đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT được sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021.

Kiểm tra các điểm đỗ xe tạm thời phát hiện công ty chưa bố trí đầy đủ các trang thiết bị phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường theo quy định tại khoản 2, tại Điều 39, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và 01 phương tiện xe ô tô BKS 21E-000.21 thiếu niêm yết về số điện thoại đường dây nóng trên phương tiện theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 28, Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới Thanh tra Sở Giao thông vận tải đề nghị Công ty một số nội dung sau:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, nhất là việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tự kiểm tra nhắc nhở lái xe trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và trật tự vận tải theo quy định của pháp luật.

 

Một số hình ảnh Kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
đối với Công ty Cổ phần vận tải và Thương mại Sơn Hòa

 

Nguyễn Phi Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h