Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Sở GTVT tham dự Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin, đánh giá mức độ chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái

24/05/2023 10:49:31 Xem cỡ chữ Google

Hình ảnh Hội nghị

Ngày 23/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin, đánh giá mức độ chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái. Tham dự Hội nghị các đại biểu đã tích cực phát biểu đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì nghiên cứu, xem xét để xây dựng phần mềm bảo đảm phù hợp với điều kiện, yêu cầu của tỉnh. Phần mềm được triển khai trong thời gian tới sẽ là công cụ đánh giá khách quan kết quả chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh góp phần nâng cao kết quả thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái nói chung.

TRẦN VIỆT HÙNG

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h