Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Kế hoạch chuyển đổi số Sở GTVT năm 2023

28/04/2023 02:48:56 Xem cỡ chữ Google

Chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2023. 

Ngày 26/4/2023, Sở GTVT đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 với mục đích Chuyển đổi số nhằm thay đổi các hoạt động của Sở theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, tối ưu hóa nguồn lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xử lý công việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí; từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Trong đó tập trung vào 06 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số; (2) Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Bộ tiêu chí đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái; (3) Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính; (4) Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giao thông vận tả; (5) Công khai dữ liệu mở của ngành giao thông vận tải; (6) Đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng chuyển đổi số.

(Có kế hoạch chi tiết đính kèm)

TRẦN VIỆT HÙNG

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h