Tin Hoạt động >> An toàn giao thông

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Yên Bái thực hiện giám sát kỳ sát hạch lái xe ô tô tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tây Bắc

14/04/2023 11:48:08 Xem cỡ chữ Google

Hình ảnh sát hạch thực hành lái xe ô tô tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tây Bắc

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Yên Bái thực hiện giám sát kỳ sát hạch lái xe ô tô tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tây Bắc

Hình ảnh sát hạch thực hành lái xe ô tô tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tây Bắc

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-TTr ngày 05/4/2023 của Chánh Thanh tra Sở về thành lập Tổ giám sát đột xuất kỳ sát hạch lái xe ô tô được tổ chức tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tây Bắc. Ngày 06/4/2023, Thanh tra Sở thực hiện giám sát đột xuất kỳ sát hạch lái xe ô tô tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tây Bắc, kết quả thực hiện:

Qua giám sát đột xuất kỳ sát hạch đã phản ánh một cách trung thực kết quả đào tạo của Trung tâm, Hội đồng sát hạch và các sát hạch viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm trong khi làm nhiệm vụ. Đối với Trung tâm đã lắp đặt các Camera giám sát quá trình sát hạch, đây cũng là hình thức giám sát, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình sát hạch, không có sự can thiệp vào kết quả sát hạch của Hội đồng sát hạch, phản ánh một cách khách quan về chất lượng đào tạo và sự cố gắng của mỗi thí sinh, mà rất nhiều người được theo dõi giám sát qua màn hình;

Hội đồng sát hạch đã tổ chức kỳ sát hạch đảm bảo các yêu cầu theo quy định: Sát hạch lý thuyết, sát hạch bài thi mô phỏng các tình huống giao thông, trong hình, trên đường trường đúng các quy định và nghiêm túc; Hồ sơ thí sinh được quản lý đúng quy định.

Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học viên dự thi và đảm bảo quan sát tốt trong các kỳ sát hạch lần sau, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tây Bắc cần kiểm tra, kết nối thiết bị của các xe ô tô sát hạch trong hình; bổ sung thêm một camera giám sát.

Để đảm bảo sự công khai, minh bạch của các kỳ sát hạch, trong thời gian tới Thanh tra Sở tiếp tục chủ động ban hành quyết định thành lập các Tổ giám sát kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Hình ảnh sát hạch thực hành lái xe ô tô tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tây Bắc

Nguyễn Phi Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h