Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2023

23/03/2023 10:51:55 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 15/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 365/KH-STTTT về hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2023; trong đó mục tiêu giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hoá hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh; Tập huấn, đào tạo cho 700 doanh nghiệp và trên 1400 lượt người được hướng dẫn, cập nhật, thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hỗ trợ 100% các doanh nghiệp tham gia chương trình được trải nghiệm các nền tảng chuyển đổi số; hỗ trợ tối thiếu 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai ứng dụng các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng công nghệ, hiện đại; triển khai đa dạng hóa hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp (có Kế hoạch số 365/KH-STTTT ngày 15/3/2023 kèm theo).
Đặng Xuân Hảo

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h