Tin Hoạt động >> Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tháng 10 năm 2022

15/10/2022 09:14:25 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h