Tin Hoạt động >> Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái phổ biến video tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

19/08/2022 09:37:12 Xem cỡ chữ Google

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái phổ biến video tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước theo đường dẫn

http://mps.gov.vn/vanban/Pages/van-ban-moi.aspx?ItemID=768

 

NGUYÊN XUÂN HÀ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h