Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo lái xe; đăng kiểm xe

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

11/05/2022 10:49:40 Xem cỡ chữ Google

Triển khai thực hiện Văn bản số 4411/BGTVT-CYT ngày 06/5/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa, Sở Giao thông vận tải Yên Bái điều chỉnh điều kiện phòng chống dịch trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, tại nơi công cộng như khu vực bến xe, cảng bến tàu,...) theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 2213/BYT-DP (gửi kèm theo).

2. Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, các đơn vị quản lý bến xe, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh tiếp tục, chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay để tuyên truyền, phản ứng kịp thời với các tình huống xảy ra tại khu vực do đơn vị quản lý.

 Sở Giao thông vận tải Yên Bái đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị quản lý bến xe, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện./.

TRẦN XUÂN BẮC

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h