Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo lái xe; đăng kiểm xe

Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Mô Tô thông báo kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1/ tháng 4 năm 2022.

04/04/2022 01:53:48 Xem cỡ chữ Google
Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Mô Tô thông báo kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1/ tháng 4 năm 2022.

Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Mô Tô thông báo kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1/ tháng 4 năm 2022.

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h