Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo lái xe; đăng kiểm xe

Thay đổi mức thu phí, lệ phí, phí đường bộ khi đi Đăng Kiểm năm 2022

26/03/2022 03:56:59 Xem cỡ chữ Google

 

Quầy trả kết quả và thu phí sử dụng đường bộ, lệ phí kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 2101S
Quầy trả kết quả và thu phí sử dụng đường bộ, lệ phí kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 2101S

 

Từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022 mức thu phí, lệ phí đăng kiểm, phí đường bộ xe cơ giới sẽ được giảm tối đa đến 50% cụ thể như sau:

  • Giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
  • Giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 10% đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Riêng các xe tập lái, xe sát hạch (trừ xe thuộc trường hợp không chịu phí quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 70/2021/TT-BTC) của các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe cũng sẽ giảm 30% mức phí

Việc thc hin gim phí đăng kim là làm theo Thông tư s 120/2021/TT-BTC ca B Tài chính quy định mc thu mt s khon phí, l phí nhm h tr, tháo g khó khăn cho đối tượng chu nh hưởng bi dịch Covid-19 .

LƯƠNG NGỌC LINH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h