Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo lái xe; đăng kiểm xe

Đôn đốc thực hiện quy định về chế độ báo cáo tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT

20/03/2022 09:26:53 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, các đơn vị bến xe khách trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện quy định về chế độ báo cáo như sau:

- Chậm nhất ngày 20 hàng tháng, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, đơn vị bến xe khách phải báo cáo tình hình hoạt động của tháng về Sở Giao thông vận tải.

+ Mẫu báo cáo kết quả hoạt động vận tải hành khách theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo văn bản này.

+ Mẫu báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo văn bản này.

+Mẫu báo cáo kết quả hoạt động của bến xe khách, bến xe hàng theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo văn bản này.

Báo cáo gửi về Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: 165- Đường Lý Thường Kiệt - Phường Yên Ninh - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái, qua phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, email: phongqlvt.sgtvt@yenbai.gov.vn.

Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; các đơn vị bến xe khách triển khai thực hiện ./.

TRẦN XUÂN BẮC

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h