Tin Hoạt động >> TUYÊN TRUYỀN COVID-19

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

15/07/2021 05:08:48 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Công văn số 2203/BCĐ-VX ngày 11/7/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể như sau:

  1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 2203/BCĐ-VX ngày 11/7/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái. (Có Công văn số 2203/BCĐ-VX ngày 11/7/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái gửi kèm theo)
  2. Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, ban, trung tâm, thanh tra, Văn phòng Ban ATGT trước khi cử công chức, viên chức và người lao động đi công tác, làm việc ra ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở phụ trách hoặc Giám đốc Sở (nếu phòng, ban, đơn vị để lây lan dịch từ công chức, viên chức và người lao động đi công tác, làm việc về và lây lan ra cộng đồng thì trưởng các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân tỉnh).

Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

NGUYÊN XUÂN HÀ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h