Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo lái xe; đăng kiểm xe

Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

12/07/2021 09:22:00 Xem cỡ chữ Google
Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của các đơn vị, hộ kinh doanh không hoạt động kinh doanh vận tải.
TRẦN XUÂN BẮC

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h