Tin Hoạt động >> TUYÊN TRUYỀN COVID-19

Hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Công văn số 597/BCĐ-VPTT ngày 09/5/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái

09/06/2021 02:39:25 Xem cỡ chữ Google

Trên cơ sở Công văn số 597/BCĐ-VPTT ngày 09/5/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái về việc hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp cách ly y tế (nếu có) theo nội dung Công văn số 597/BCĐ-VPTT ngày 09/5/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái (có Công văn số 597/BCĐ-VPTT ngày 09/5/2021 của Ban Chỉ đạo gửi kèm theo văn bản này).

          Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương rà soát các trường hợp có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nếu có trường hợp phải xác minh, khai báo y tế trung thực, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly theo quy định và lập danh sách gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

NGUYÊN XUÂN HÀ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h