Tin Hoạt động >> Văn phòng Sở

Sở Giao thông vận tải ban hành Phương án nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021

04/06/2021 04:55:14 Xem cỡ chữ Google

Các phòng, ban, trung tâm, Thanh tra Sở Giao thông vận tải chung tay cải cách hành chính

Căn cứ  Báo cáo số 21/BC-SGTVT ngày 19/01/2021 của Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020, kết quả điểm tự chấm của Sở đạt 70,97/75 điểm đạt 94,63% (Điểm chỉ số CCHC của Sở năm 2019: 62,15/70 điểm (đạt 88,8%), xếp thứ hạng 7/20 các sở, ban, ngành).

Để nâng cao điểm số cải cách hành chính năm 2021, trên cơ sở rà soát các tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC còn đạt điểm thấp, đề xuất phương hướng khắc phục năm 2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Phương án số 01/PA-SGTVT nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Hoàng Thị Bích Hường

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h