Tin Hoạt động >> QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

QUY HOẠCH TỔNG THỂ CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011-2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

04/06/2021 02:08:31 Xem cỡ chữ Google

           Để lập lại trật tự, kỷ cương trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ của các tổ chức, cá nhân có liên quan; ngăn chặn, không để phát sinh thêm các trường hợp đấu nối trái phép vào các tuyến Quốc lộ; Từng bước khắc phục các điểm đấu nối không hợp lý theo hướng giảm dần các điểm đấu nối trực tiếp vào các tuyến Quốc lộ, đồng thời bổ sung thêm một số điểm đấu nối mới cần thiết, nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình đường bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Làm căn cứ để quản lý các điểm đấu nối cũ và xác định các điểm đấu nối mới, đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013.

           Quy hoạch này nghiên cứu đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đối với các đường giao thông công cộng, đường vào các khu công nghiệp, dịch vụ, cửa hàng xăng dầu, các cơ quan, xí nghiệp, các cụm dân cư bên ngoài khu vực đô thị.

          Trên cơ sở quy định tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đề nghị các địa phương, các Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng các dự án đảm bảo đúng theo quy định về đấu nối./.

ĐINH HẢI NAM

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h