Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Thông báo Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên bái đăng ký khai thác thành công tuyến Yên Bái - Văn Bàn

20/10/2020 02:33:58 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h