Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Thông báo giải quyết TTHC lĩnh vực giao thông vận tải trong thời gian diễn ra Đị hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái

21/09/2020 11:15:54 Xem cỡ chữ Google

Kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày ngày 25 tháng 9 năm 2020, Sở Giao thông vận tải tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tầng 1, trung tâm Hội nghị tỉnh, đại chỉ: Tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái). Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh; nếu tổ chức, cá nhân muốn nộp hồ sơ trực tiếp thì liên hệ với Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) để nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp các TTHC theo quy dịnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h