An toàn giao thông >> An toàn giao thông

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn quy trình, thao tác sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ

21/07/2022 02:47:31 Xem cỡ chữ Google
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn quy trình, thao tác sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Đồng chí Đỗ Văn Nam - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải khai mạc Hội nghị tập huấn quy trình, thao tác sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn quy trình, thao tác sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Đồng chí Đỗ Văn Nam - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải khai mạc Hội nghị tập huấn quy trình, thao tác sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SGTVT ngày 20/5/2022 của Sở Giao thông Vận  tải tỉnh Yên Bái về tập huấn quy trình, thao tác sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ, ngày 14 tháng 7 năm 2022 Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình, thao tác sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ cho 35 cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Ban An toàn giao thông huyện Trấn Yên, Yên Bình; Công an huyện Trấn Yên, Yên Bình và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái. Kết thúc Hội nghị tập huấn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2022 về công nhận danh sách cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức đã được tập huấn quy trình, thao tác sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Qua tập huấn 35 cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Ban An toàn giao thông huyện Trấn Yên, Yên Bình; Công an huyện Trấn Yên, Yên Bình và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đảm bảo đủ điều kiện thao tác sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo đúng quy định tại Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu nhập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

Học viên học tập phần lý thuyết tại Hội trường

 

Học viên thao tác sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại hiện trường

TRẦN HỒNG KIÊN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h