An toàn giao thông >> An toàn giao thông

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Sở GTVT tỉnh Yên Bái

30/11/2021 12:07:02 Xem cỡ chữ Google
Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Sở GTVT tỉnh Yên Bái

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

1. Công tác Thanh tra, kiểm tra năm 2021: Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2020 của Giám đốc Sở về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, Thanh tra viên, công chức trong lực lược Thanh tra Sở đã đoàn kết, thống nhất cao và nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác.

Thanh tra Sở GTVT Yên Bái đã thực hiện 7 cuộc kiểm tra theo chương trình, kế hoạch, các Đội Thanh tra giao thông thực hiện 124 kế hoạch tuần tra, đã kiểm tra 2.976 đối tượng, trong đó 2.930 cá nhân, 46 tổ chức được kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện 164 đối tượng vi phạm, trong đó 158 cá nhân, 6 tổ chức. Lập biên bản vi phạm hành chính 164 đối tượng, xử phạt hơn 507 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 24 trường hợp; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 1 trường hợp; tạm giữ 1 phương tiện.

Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra gồm: Các vi phạm về chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ; lĩnh vực đường thủy nội địa; quy tắc giao thông đường bộ; điều kiện của phương tiện vận tải đường bộ, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; tải trọng phương tiện và các hành vi vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông.

- Lĩnh vực kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Kiểm tra phát hiện 23 trường hợp vi phạm, xử phạt 101.000.000 đồng.

Xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông

- Lĩnh vực kiểm tra tải trọng phương tiện vận tải đường bộ và kích thước thành thùng của xe ô tô: Kiểm tra phát hiện 87 phương tiện vi phạm, xử phạt 280.000.000 đồng.

 

 

Kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện

- Lĩnh vực vận tải hành khách: Kiểm tra phát hiện 13 trường hợp vi phạm, xử phạt 53.000.000 đồng, trong đó có: 03 trường hợp vi phạm không cấp "thẻ nhận dạng lái xe" và 01 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Kiểm tra xử lý vi phạm về vận tải hành khách bằng xe ô tô

- Lĩnh vực đường thủy nội địa: Kiểm tra 118 phương tiện và người điều khiển phương tiện; 56 bến thủy nội địa và 03 cảng thủy: Phát hiện 08 trường hợp vi phạm, lập biên bản VPHC, xử phạt: 23.000.000 đồng.

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông phương tiện thủy nội địa

2. Công tác thi đua, khen thưởng năm 2021:Thực hiện Văn bản số 915/TTr-PTH ngày 02/11/2021 của Thanh tra Bộ GTVT về hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Thanh tra ngành Giao thông vận tải; Văn bản số120/CTĐS 1 ngày 04/11/2021 của Cụm thi đua số 1 về tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 1 năm 2021.

Ngày 22/11/2021, Cụm trưởng thi đua số 1 - Thanh tra Sở GTVT Yên Bái đã tổ chức họp trực tuyến Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 1 tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải Yên Bái gồm Thanh tra các Sở: Giao thông vận tải Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Thanh tra Sở GTVT - XD Lào Cai.

Kết quả Bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021 của Cụm thi đua số 1: Tập thể Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái được Cụm thi đua số 1 đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Giao thông vận tải năm 2021.

3. Công tác phòng, chống dịch COVID-19: Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Bộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Yên Bái trong các cuộc họp giao ban luôn quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra ngoài hiện trường nhất là việc thực hiện khẩu hiệu "5K" theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm đảm bảo phòng, chống dịch có hiệu quả. Hiện nay lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải vẫn duy trì 10 công chức thực hiện nhiệm vụ tại 09 Chốt kiểm tra y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Thanh tra giao thông Yên Bái có 07/10 đồng chí tham gia tại 09 Chốt kiểm tra y tế liên ngành được Thanh tra Sở đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải tặng thưởng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Vận chuyển phương tiện cho công dân di chuyển từ phía Nam về tại các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành

TRẦN HỒNG KIÊN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h