CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

2 Quyết định về việc công bố quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

3 Quyết định về việc công bố quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông Vận tải

 4  

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h