Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong hoạt động vận tải hành khách

14/08/2020 08:50:34 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h