Tin Hoạt động >> Văn phòng Sở

Sở Giao thông vận tải Yên Bái hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn

20/05/2020 04:09:35 Xem cỡ chữ Google
Sở Giao thông vận tải Yên Bái hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn

Sở Giao thông vận tải Yên Bái hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh Yên Bái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn tại xã Tà Xi Láng và xã Bản Mù huyện Trạm Tấu. Tổng số nhà hỗ trợ là 04 nhà ở với tổng số tiền là 160 triệu đồng (mỗi nhà ở là 40 triệu đồng). Sở Giao thông vận tải Yên Bái đã bàn giao toàn bộ kinh phí cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Đợt 1 vào tháng 4/2020: 80 triệu đồng; Đợt 2 tháng 5/2020: 80 triệu đồng) để triển khai thực hiện công tác xây dựng công trình.

Hoàng Thị Bích Hường

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h